Lirypa

Lirypa er den nyeste delen av barnehagen som sto ferdig i 2005.  Barnehagen ble da en to-avdelings barnehage, en avdeling for barn fra 0-3 år og en avdeling med barn fra 3-6 år.

På Lirypa er barn fra 3-6 år.

Høsten 2017 er det 24 barn på Lirypa.  

Vi som er på Lirypa er glade i å være ute, og er på tur hver uke. Vi har tre grupper med hver sin faste turdag. Vi bruker også utestua, Karstenstua og Petrastua ofte.  Karstenstua og Petrastua er to gapahuker vi har i barnehagen.

Vi deler oss opp i mindre grupper for å skape ro og danne gruppefølelse og tilhørighet hos barna.

Vi oppmuntrer også barna på Lirypa til å vise omsorg for de minste og hjelpe til i hverdagen. Barnas rett til medvirkning er viktig for oss som jobber her.