Søknadsskjema

Vi er med i felles opptak via Bodø Kommune.

Under ligger link du kan benytte for å søke barnehageplass hos oss.

 

 Søke barnehageplass - Borgerportalen