Skei Grande imponert og inspirert etter Bodøbesøk

Venstreleder Trine Skei Grande mener det er viktig å sikre mangfoldet i barnehagesektoren, og trekker frem Vågønes barnehage som et godt eksempel etter sitt Bodø-besøk torsdag. - Det er første gang jeg har besøkt en barnehage som har fått til likestilling med like mange mannlige som kvinnelige ansatte, sier Skei Grande til Avisa Nordland.

Sammen med skolepolitisk talsperon i Venstre, Iselin Nybø, kom Skei Grande til Bodø torsdag som en del av sin skoleturné. Under besøket hos Vågønes lot Venstrelederen seg sjarmere av generalprøven til en sirkusforestilling barna har laget.

- Jeg synes det er imponerende at ungene gjøres i stand til å stå på ei scene, det har vært kjempeartig å samle inspirasjon og ideer her i Bodø i dag.

Stor utfordring

I en pressemelding sendt ut i anledning besøket uttrykker Bodø Venstre bekymring for et barnehagemarked hvor stadig større aktører vokser frem og nasjonale barnehagekonsern styrer utenbys fra. Venstre mener Bodø er sentralt plassert i denne problematikken, med kontoret til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og flere private barnehager som slukes av stadig større aktører.

- Det er uheldig dersom utviklingen går ut over det unike mangfoldet vi har i norsk barnehagesektor, sier Ida G. Johnsen i Bodø Venstre.

Johnsen påpeker at det både er fordeler og ulemper ved store enheter og store aktører, også i barnehagesektoren.

- For Venstre er det viktig at mangfoldet i barnehagetilbudet opprettholdes, vi ønsker at den enkelte barnehage skal ha frihet til å utvikle sin egenart og pedagogiske profil.

Skei Grande viser til at det ofte er kvinnelige gründere som må gi tapt når de store aktørene tar over, og hevder at trygghet gjennom finansiering er det viktigste tiltaket for å imøtekomme tendensen. En ny finansieringsmodell som tar hensyn til dette er utredet og klar for behandling i Stortinget.

- Det må være mulig å starte opp med mindre sikkerhet i bunnen.

Hyggelig initiativ

Programmet for dagen var tettpakket, og i tillegg til barnehagebesøket fikk First Scandinavia, Løpsmark skole, PBL og Bodin Videregående skole besøk av følget. Viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, var svært fornøyd etter sitt møte med Venstre-toppen.

- Eksempelet med Vågønes musikk- og friluftsbarnehage er høyst relevant, og viser at de som liten og enkeltstående bedrift er blant de mest sårbare i dagens finansieringsmodell, uttalte direktøren.

Schjelderup trekker frem bedre forutsigbarhet som et viktig argument når han støtter opp om den foreslåtte finansieringsmodellen.

- Det er mye styr med dagens beregninger av tilskudd hvor hver enkelt kommune må involveres i arbeidet, det bør bli enklere å forholde seg til ordningen.

PBL er glade for at Venstre kjemper for mangfold blant barnehagene, og mener det er en fordel for alle at det er valgfrihet i valg av barnehage.

Modell til etterfølgelse

På Bodin Videregående skole ble Skei Grande gjort kjent med hvordan Bodø-skolen håndterer frafallsproblematikken som er spesielt stor hos gutter i Nord-Norge.

- Her har de en ordning hvor elevene kan prøve seg i arbeidslivet før de begynner på videregående, og jeg fikk møte en elev som var spesielt fornøyd med dette tilbudet. Oppfølgingstjenesten ved Bodin virker svært god, den modellen tar jeg med meg videre, avslutter Skei Grande. 

 

Artikkelen finner du også HER!