Barnehagedagen 2015

Barnehagedagen markeres 10. mars. Med slagordet «Vi vil ut!» setter vi barnehagens arbeid med natur og friluftsliv på dagsordenen. Bakteppet er Friluftslivets år 2015.

Les artikkel HER!