Bodøpiloten

Vågønes musikk og friluftsbarnehage deltar i prosjektet Bodøpiloten. Vårt prosjekt heter Gi Lyd! Trykk på link for å lese om prosjektet.

Prosjektet Bodøpiloten ble til gjennom et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, om å gjennomføre et prosjekt med varighet fram til 2015. Målet med Bodøpiloten er å utvikle en modell for helhetlig satsing på kunst og kulturfagene i opplæringen - hele veien fra barnehage til høyere utdanning. Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetisk sans i opplæringen i skolene og barnehagene i Bodø kommune. Å ta i bruk kreativitet og estetisk sans har stor betydning for lærelysten og læringsutbytte på alle områder.  Derfor er det viktig å legge til rette for et allsidig læringsmiljø kjennetegnet av kreative prosesser. Prioriterte områder i pilotprosjektet er kartlegging og utvikling av kompetanse hos personalet, samarbeid på tvers av barnehage, skole og universitet, og å videreutvikle kulturskolen som et lokalt ressurssenter i Bodø kommune.

5 barnehager fra Bodø er med i Bodøpiloten.
Til høsten skal disse barnehagene samarbeide med kunstnere og/eller fagfolk for å løfte prosjektet til nye nivåer.